четвртак, 19. јул 2012.

odmor.....letovanje........

                                                            Saveti za letovanje

 Odabir turističkog aranžmana

Najlakše je izbor izvršiti pretragom internet-strana turističkih agencija. Ukoliko se odlučite za ovakav način odabira aranžmana imajte na umu da je kod većine turističkih agencija ovakav vid oglašavanja samo informativnog karaktera i da tačne podatke o aranžmanu možete dobiti u agenciji.

Ipak, odštampajte fotografije i tekst ili ga zabeležite na neki nosač informacija, da biste kasnije, u agenciji mogli da uporedite podatke sa Interneta. Ukoliko postoji znatno neslaganje između podataka sa internet-stranice i kataloga agencije, zapitajte se da li je to pravo mesto za realizaciju aranžmana, piše "Politikin Potrošač".

Ako više volite da direktno odete u agenciju ili da telefonski saznate za ponudu, tražite da vam iskopiraju opis smeštaja, prevoza i drugih usluga koje se nude u sklopu aranžmana.

 Pre uplate proverite sa turističkom agencijom koji sve troškovi ulaze u visinu iznosa u dinarima za turistički aranžman. To znači da je potrebno da vam u prijavi putovanja daju potpunu specifikaciju elemenata od kojih se sastoji ukupan iznos. Sastavni deo prijave putovanja obavezno moraju biti i opšti uslovi putovanja koje agencija treba da vam da u štampanom obliku. Nađite vremena da ih pročitate detaljno. Ako vas mrzi, setite se samo koliko vam je vremena bilo potrebno da zaradite novac kojim plaćate aranžman. 
 Nekoliko dana pre polaska na put, kao i pred sam put obavestite se u agenciji da li je došlo do izmena u planu puta, vremenu polaska i sl. Turistička agencija jeste u obavezi da vas obavesti o nastalim izmenama i to preko onih kontakta koje ste joj vi dali. Zbog mogućnosti da nije dat ispravan kontakt ili je došlo do greške u zapisivanju, preporuka je da se blagovremeno obavestite o eventualnim izmenama u realizaciji aranžmana.

Ukoliko je došlo do značajnih izmena: pomeranje početka puta za dan ili nekoliko dana, promena dužine trajanja aranžmana, zamena traženog smeštaja drugim smeštajem i dr. Insistirajte da vas o tome obaveste pisanim putem. 

Za roditelje koji putuju sa decom bez drugog roditelja, ili za odrasle koji vode maloletnu decu bez roditelja, prethodno pribavite saglasnost roditelja koji ne ide sa decom. Na opštinskim šalterima za overu dokumenata uglavnom postoje već pripremljeni obrasci za davanje saglasnosti roditelja, uz taksu od oko 500 dinara (na teritoriji beogradskih opština) po saglasnosti jednog roditelja. Tamo vam doduše, ne traže da dokažete roditeljstvo, ali nemojte to da zloupotrebljavate, jer ne možete sagledati moguće posledice takvog čina.

Kada su u pitanju čarter letovi u toku letnje sezone, zbog mogućeg kašnjenja poletanja aviona, izbegavajte ulaz u prostoriju koja predstavlja poslednju kontrolu pred ulazak u letelicu dok se ne objavi boarding ili ukrcavanje. Ne možete iz nje izaći, ako avion kasni, a ona obično nije klimatizovana, barem na beogradskom aerodromu. Na ovo, naročito, obratite pažnju ukoliko putujete sa decom.

 Po dolasku na odredište obavezno zapišite broj telefona predstavnika agencije u mestu. Znajte da vam je on 24 sata na raspolaganju i da niste u obavezi da govorite strani jezik, kao ni da znate unapred koje lekarske ordinacije primaju zdravstveno osiguranje ukoliko se desi nezgoda. Za ovo poslednje obavezno pitajte predstavnika agencije pri prvom susretu.

Ako putnik ne dobije adekvatan smeštaj, agencija je u obavezi da mu obezbedi smeštaj iste ili više kategorije. Ne piše u kom vremenskom roku, ali insistirajte da to bude što pre. Ne raspravljajte se već stavite predstavniku do znanja da znate svoja prava i obaveze agencije. Ukoliko, ipak bude neophodno, napišite mu zahtev, u kome tražite da se vaš određeni problem reši, i to u dva primerka. Jedan, koji ostaje vama, neka potpiše da je primio i to sa navedenim datumom i mestom prijema, a drugi neka zadrži.2 коментара: